Pavol Majko odmietol rokovať so spolkami o ich pripomienkach

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko v reakcii na výzvu Aj my sme Tatry uviedol, že so zástupcami spolkov komunikoval celý minulý rok. Jeho vyjadrenia sú však zavádzajúce, v skutočnosti rokovania o pripomienkach spolkov neprebehli.

Reaguje Igor Koller: “Áno, Správa TANAP-u sa jednotlivo obrátila na dotknuté organizácie. Keď sme však videli prvý návrh návstevného poriadku, kde bolo horolezectvo a všetky aktivity celoplošne zakázané v čase uzávery turisických chodníkov, teda od 1. novembra do 15. júna, čiže 7 a pol mesiaca v roku (!), tak sme si povedali, že musíme postupovať spoločne. Dali sme sa dokopy s KST, SVTS a dokonca aj s Asociáciou horských vodcov – ich sa to v tomto návrhu týkalo rovnako – a požiadali sme o spoločné rokovanie so Správou TANAP-u. To sa uskutočnilo 22. 5. 2018, kde došlo k výmene základných informácií a potvrdili sa dosť zásadné rozpory v našich postojoch. Dohodli sme sa, že im naše návrhy dáme písomne a potom budeme o nich rokovať.

Príprava našich návrhov trvala dosť dlho, lebo sme museli zjednotiť požiadavky horolezcov, turistov a vysokohorských turistov. Návrhy sme nakoniec odoslali Správe TANAP-u 20. augusta 2018 a zároveň návrhli niekoľko termínov v priebehu septembra, aby sme pri spoločnom rokovaní všetko dohodli.

Odpoveď zo Správy TANAP-u prišla 7. septembra 2018, kde nam poďakovali za pripomienky, ktoré odborne posúdia a vyhodnotia. To je všetko. Správa TANAP-u o našich návrhoch s nami vôbec nerokovala! Jej ďalším krokom bol návrh návštevného poriadku, ktorý naše požiadavky z 90 % ignoroval. Všetko máme doložené emailami.

Takže takáto je pravda o ústretovosti p. Majku k našim požiadavkam a o jeho spôsobe komunikácie a rokovaní. Preto sme sa rozhodli pre postup, ktorý práve prebieha. Len verejným tlakom môžeme dosiahnuť skutočné zmeny.”


Výzvu podporilo už 18 919 ľudí

Podporiť výzvu