Zástupcov iniciatívy prijal minister životného prostredia

V utorok 19.3.2019 prijal zástupcov iniciatívy Aj my sme Tatry minister životného prostredia László Sólymos.

Sólymos: Na novom návštevnom poriadku TANAP-u musí byť všeobecná zhoda

Návrh nového návštevného poriadku Tatranského národného parku, ktorý prednedávnom predstavili štátni ochranári vyvolal vášne. Minister životného prostredia László Sólymos preto prijal predstaviteľov iniciatívy Aj my sme Tatry, aby s nimi rokoval o ich hromadnej pripomienke voči tomuto návrhu. Výsledkom stretnutia je rozhodnutie ministra o pozastavení procesu schvaľovania návrhu návštevného poriadku, s cieľom vytvoriť dostatočný priestor pre diskusiu.

„Návštevný poriadok nášho najstaršieho národného parku musí predovšetkým rešpektovať ochranu prírody, ale zároveň musí byť moderný, prehľadný a spĺňať potreby návštevníkov národného parku,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Po prijatí a zapracovaní všetkých návrhov a pripomienok bude pôvodný návrh návštevného poriadku TANAP-u doplnený a v čo najkratšom čase prijatý. Návrh nového návštevného poriadku, ktorý pripravila Správa TANAP-u pôvodne počítal s viacerými zmenami. Tie sa týkali najmä dĺžky sezónnej uzávery, obmedzení pre horolezcov aj psičkárov či regulácie geocachingu. K tomuto návrhu však prišlo niekoľko pripomienok, vrátane hromadnej pripomienky iniciatívy Aj my sme Tatry.

“Ďakujeme ministrovi životného prostredia Lászlóvi Sólymosovi za prijatie a konštruktívne riešenie našich návrhov. Nový návrh NP sa bude tvoriť pod gesciou generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody, a k tomuto procesu budú naše organizácie prizvané. Bude to ešte dlhá cesta, ale toto bol prvý rozhodujúci krok k lepšiemu NP TANAP-u. Dosiahli sme ho aj vďaka všetkým podporovateľom našej výzvy, za čo si môžeme povedať vzájomné veľké ĎAKUJEME!”
iniciátori Aj my sme Tatry

Zdroje:
Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR
iniciátori Aj my sme Tatry

English version